Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 94BN002

MODIFISERING AV M48 OG M48EQ STEREO-MODULER

TIL M48-2 OG M48EQ-2 MODULER.

For å gjøre M48 kompatibel med de gamle M4-moduler når det gjelder inngangsmuligheter, må man koble inngangene via SEL-knappen som da velger mellom inngang 1 og 2 slik som de to inngangsvenderene i M4 gjorde. Inngangene blir da ubalanserte slik som i M4.

For å få en ensartet modifikasjon både av bruker- og service-hensyn, anbefales det at man følger nedenforstående tegning når det gjelder koblingen. Man lodder ut de orange/brun og Blå/hvit ledninger fra printet og monterer dem rundt S1 som vist. Så loddes nye ledninger fra S1 til den positive del av inngangene på printet.

M48BALn.gif (3291 bytes) Tilbake til Service hovedside

Husk å bruke fett og syrefri spesial spray til å rense fadere.