Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 94BN003

 TEORI BAK MIK-EL BALANSERTE POWER SUPPLY.

Disse strømforsyningene sitter i bl.a. Studio Linjeforsterker, RIAA-forsterker etc.

Strømforsyningen er bygd opp om de to kretsene LM317T og LM337T som har en utspenning som er henholdsvis positiv, og negativ variabel. Maksimal strøm ut er på 1A ved tilstrekkelig kjøling.

Utspenningen kan varieres mellom ± 5V og ± 30V ved valg av eksterne komponenter. Ved å kunne flytte jordpunktet i referansekretsen mellom de positive (LM317T) og den negative (LM337T) delen kan utspenningene balanseres til å ligge symmetrisk om 0V (jord). Til dette bruker vi et trimmepotensiometer på ca. 100 ohm merket BAL.

MikPS.gif (2586 bytes)

Vi ser her bare på den ene halvdelen av strømforsyningen for de teoretiske beregninger:

For beregning av utspenningen (Uout) gjelder følgende formel: MikPSform.gif (1187 bytes)

Vær oppmerksom på at R2 i den praktiske konstruksjon består av en fast motstand, R, pluss
½ motstandssverdien til BAL-potensiometeret, Rp. Det gir R2 = R+0.5Rp. C1 er for fjerne HF-støy og er normalt på 0.1uF, C2 reduserer rippel på referansen og er normalt på 10uF og C3 glatter utspenningen og er normalt på 100uF.Tilbake til Service hovedside