Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 94BN005 

NY LAMPE TIL STUDIOSIGNALBOKS.

LED-Lampe CO-SS02B

Studiosignalboks type CO-SS02B har fra oktober 1994 fått byttet ut lampeholder nr. 64.51100 og lampe nr. 51.00100 med en LED-lampe innstøpt i sokkel, artikkel nr. 50.51642 (se fig.1). De nye Studiosignal-boksene får samme typebetegnelse: CO-SS02B, men nytt produktnummer: 99.20042.

Prisen er kr. 580,- til sluttbruker.

Da de fysiske dimensjonene til den nye LED-lampen er tilnærmet lik med lampesokkelen vil det være mulig å montere denne i eksisterende Studiosignalbokser av typen CO-SS02B. Vær imidlertid oppmerksom på at den nye lampen er polarisert slik at man snur den riktig vei ved montering. Den lange lederen skal kobles til plus. Normalt i CO-SS02B er felleslederen (pin 1) minus (jord) dersom den brukes sammen med Studio Control Center.

Prisen på art. nr. 50.51642 som reservedel er kr. 45,-Tilbake til Service hovedside