Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 99BN007

 

OVERSIKT OVER POTENSIOMETRE TIL CHILTON CM2.

 

Modul Skjemanr. Navn Verdi

Type

Lagerpl.

Delenr.
M1/M41 R69 PAN 2x10kohm log.

O/N

C1

P2X10KBG
  R71 A2 22kohm log.

O/N

C2

P1X22KB
  R70 A1 22kohm log.

O/N

C2

P1X22KB
  R70/72 Al/A3 22k+22kohm log.

(O)

C3

P2X22KBT(D)
  R70/72 Al/A3 22k+22kohm log.

N

C3

P2X22KBT
  R22 LF 22kohm Lin.

O/N

C4

P1X22KA
  R45/46/40 MID 2x100k+22kohm

O

C5

P2X100-22KD
  R45/46/40 MID 2x100k.+22kohm

N

C6

P2X100-22K
  R23 HF 22kohm Lin.

O/N

C4

P1X22KA
  R15 GAIN 22kohm Lln.

O

C4

P1X22KA
  R15/85 GAIN (M/L) 22k+22kohm Lin.

N

C7

P2X22KAT
             
M4 R56 A2 22kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R55 Al 22kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R75 BAL 2x10kohm Log.

O/N

C1

P2Xl0KBG
             
M2 R38 AR/R 22kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R42 AR/L 22Kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
             
M3/M43 R1/2 Kontr. h°ytt 2x22kohm Log.

O/N

C8

P2X22KBG
  R29/30 Studio h°ytt. 2x22kohm Log.

O/N

C8

P2X22KBG
  R51 TB 22kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R91 Al 22kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R85 A2 22Kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB
  R-- A3 22Kohm Log.

O/N

C2

P1X22KB

Forkortelser: Type: O = Old (passer til gammel type), N = New (passer til ny type).Tilbake til Service hovedside