Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 00BN008

Modifikasjon av Power Supply

Det har vist seg at en del +/- 15V (17V) power supply under visse typer overbelastninger, (ved at andre feil oppstår) belaster nettransformatoren så mye at denne kan gå varm og kortslutte. Dette fører til en unødvendig kostbar reparasjon i visse feilsituasjoner. For å unngå dette må en ekstra sikring (500mAT) settes i den ene ledningen fra transformatoren og den eksisterende sikring byttes ut med en ny, slik at man får 2x 500mAT sikringer i sekundærkretsen. De følgende tegninger viser i hvilken ledning det skal monteres sikring for de forskjellige typer utstyr.

De nødvendige deler for å utføre denne modifikasjon fåes som et sett kalt "MOD. 1A/93". Dette sett er gratis mot at man returnerer den medfølgende svarslipp til Mik-El med opplysninger om type utstyr, serienr. og modifiseringsdato. Vennligst fest også den medfølgende merkelapp "MOD. 1A/93" på baksiden av det modifiserte utstyr, slik at man senere lett kan identifisere modifisert utstyr. Her er en oppdatert oversikt hvilke nummer som er modifisert og hvilke som ikke er det.

Det må presiseres at det innebærer ingen bruksmessige problemer eller risiko å bruke ikke modifisert utstyr. Det er kun ved spesielle feil at en reparasjon vil bli unødvendig kostbar.

CO-SCC103 Mod1A

 

CO-SL133U/SL133B Mod1A

 

CO-SL133E Mod1A

 

CO-SL143EG Mod1A

Tilbake til Service hovedside