Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 00BN009

Kjøling av Chilton PS30/PS30B.

Det har vist seg at ved bruk av CM2 miksere med LED-metre og som er fullt besatt med moduler kan strømforsyningen av type PS30 eller PS30B bli noe overopphetet. Dette gjelder særlig diodebro (D1), men også regulatorene Z 1 og Z 2. For å hjelpe på det første brukes diodebro av typen BR34 (delenr. 11.00100) hvorpå man monterer kjøleelement D1PS200HS. Videre kan det på baksiden av strømforsyningen monteres kjøleelement PS30HS for å senke temperaturen på regulatorkretsene, som er montert på innsiden av kabinettet.

Overopphetingen kan føre til brum og støy i mikseren og i visse tilfeller til sammenbrud av strømforsyningen (død mikser).

Man kan få utført disse oppdateringene ved å sende strømforsyningen til oss, eller bestille det nødvendige materiell hos oss. Det er mulig å låne strømforsyning (PS30) mens man har sin til modifisering (forutsatt vi har ledig PS30 på lager).

Tilbake til Service hovedside