Mik-El

 

SERVICE - NYHETSBULLETIN Nr. 01BN010

Koblinger mellom forskjellige kilder og Chilton M4/M48 Stereo moduler

Da det er en del forvirring om tilkobling til ubalanserte stereomoduler M4 (og ombygde M48, kalt
M48-2, se Servicebulletin nr. 94BN002) kontra elektronisk balanserte M48 moduler (Det gjelder også alle CAD200-moduler), viser vi hvorledes man kobler balanserte og ubalanserte kilder til de to modultypene. Ved bruk av ubalanserte M4/M48-2 moduler får man to stereoinnganger (en på hver XLR-kontakt) og velger mellom disse ved å bruke L1/L2 knappene (SEL-knappen på M48-2). Ved bruk av balanserte M48 moduler (Noe alle M48 er normal ved levering) får man en stereoinngang (en kanal på hver XLR-kontakt) og SEL-knappen har ingen funksjon.

 

1) Koblinger fra forskjellige kilder til Chilton M4/M48-2 Stereo moduler:

 

ALLE KOBLINGER BLIR UBALANSERTE

 

2) Koblinger fra forskjellige kilder til Chilton M48 Stereo modul:

Tilbake til Service hovedside