Mik-El

Chilton Ltd

CAD 201 Mono Mikrofon og linje modul

CAD201 Mik/Mono modul

 

 

MIC: Grovregulering av forsterkning v/knappevalg. Høyeste nummer er aktivt. +48V settes internt.

 

REF LEVEL: ± 10dB Regulering av linjenivå inn.

LINE: Valgt med lysdiode på.

PH: Fasevender, Linje eller Mik.

TRIM: Finjustering ± 15dBs.

80Hz: 12dB/oktav HP-filter.

 

HF: ± 15dB regulering, 6dB/oktav.

 

MID: Frekvensregulering 120-1.2kHz Q-0.8.

x10: 1.2-12kHz Q-0.8.

MID: ± 15dB regulering.

 

 

LF: ± 15dB regulering, 6dB/oktav.

EQ: Filter av/på, ikke HP-filter.

 

A1: Settes internt til pre eller post fader.

 

A2: Post fader. Cleanfeed velger post Fader.

DUCK: Kanalen kontrolleres av den valgte hoved-duck. Virker ikke dersom kanalen er valgt som hoved.

PAN: Plasserer lyden i stereobildet. Lik forsterkning i midtstilling, +3dB i ytterstillingene.

PGM: Legger kanalen direkte til program buss.

AUD: Legger kanalen direkte til Audition modulen 204.

SUB: Legger kanalen direkte til Sub-gruppe modulen 204.

ON LED: Viser at kanalen er på, også status til faderen. Grønn helt av, Orange aktiv.

ON SW: Aktiverer VCA. Kan settes internt til å kontrollere fjernstart.

PFL: Legger stereolyden til hodetelefon, meter eller kontrollroms høyttalere.

 

 

FADER: 100mm. slaglengde. Elektronisk bryter kan settes til å styre fjernstart.

Lysdiodemeter viser PFL toppnivå, +18dB er 6dB under klippenivå.

Insert har et norminellt nivå på 0dBm. Har jordkompensert Send og fullt balansert Return.

PFL blir normalt slått av når fader er oppe, kan endres internt.

 

Priser på CAD200 miksere.Tilbake til CAD200 Hovedside