Mik-El

CM 2 SERVICE

Service på enkeltmoduler og kretser bør overlates til kvalifisert servicepersonell.

Dersom en feil lokaliseres til en bestemt modul kan denne fjernes ved å følge nedenforstående anvisning og sendes Chiltons representant i Norge (Mik-El) for reparasjon.

Man kan få tilsendt utlånsmoduler slik at mikseren ikke blir inoperativ eller redusert under servicetiden. Utlånet er gratis (man betaler kun for porto) dersom en tilsvarende modul returneres for reparasjon. Dersom kunden ikke gjør dette, eller bruker urimelig lang tid på retur etter at egen modul er reparert, blir han belastet leiekostnader. Vi henstiller til alle om å returnere utlånsmoduler så snart som mulig etter endt service.

For å ta ut og sette inn moduler trengs en Pozitrekker nr.2 og en tang ( til modulene M2 og M3/M43).

 

FREMGANGSMÅTE FOR UTBYTTE AV MODULER:

  1. Slå av spenningen. Dette er meget viktig, da man ellers ødelegger modulen !!!
  2. Fjern de 3 eller 4 skruene nederst på meter-broen, den svinges opp og sikres i åpen stilling.
  3. På M1/M41 og M4/M48 moduler dras minijackpluggen til faderstart ut. På M2 og M3/M43 moduler kobles den hvite plastpluggen fra. (NB! Bruk tang på plastpluggen - ikke dra i ledningene.)
  4. Nå fjernes den sorte poziskruen fremst på modulen, og de sorte plastmutre på jackkontaktene på baksiden av modulen.
  5. Nå løftes fremre del av modulen opp ved å trekke i A2- eller PAN-knappen. (KONTR.HØYTT.-knappen på M3/M43 modulen).

    NB! Man må ikke løfte modulen ved å dra i faderspaken, da dette skader denne. NB!

  6. Innsetting av moduler gjøres i motsatt rekkefølge. Vær nøye med å få kontaktene på baksiden av modulen skikkelig inn i hullene i rammen før modulen trykkes ned i bunnkontakten.

    Legg også merke til at plastmutrene på jackkontaktene bak kun skal skrus til for hånd.Tilbake til Service hovedside