Mik-El

Chilton Ltd

CAD 200

CAD200 Mikser

OVERSIKT

CAD200 modulene kan monteres tilbake i en CAD400 ramme, der man har behov for et enkelt prisgunstig kontrollpanel, men med samme standard på ON AIR og POST PRODUCTION fasiliteter.

En spesiell finesse ved dette design er bruken av halvledervendere på alle valg, PFL, CH.ON og monitor touch vendere, de med lysdioder på venstre side. Venderne virker kun dersom man trykker i midten, og har en levetid på 30 millioner operasjoner.

Alle fadere kontrollerer VCA-forsterkere. Full fjernkontroll tillater bruk av fader eller kanal på og stop/start ved bruk av optokoblere.

Mikseren har 4 Clean Feeds, noe som tillater bl.a. bruk av 4 stk. 203 Telefon moduler.

Stereo begrenser er innebygd i 205 Program Utgangsmodul med justerbare ratio fra 0 til 20.

Den innebygde timeren kan styres av fadere eller Local S-S knapp på 206 modulen.

Mikserene kan leveres med forskjellige metere, men 16 kanal rammen leveres kun med Baragraph

C201 Mono Mikrofon eller Linje modul C202 Stereo Linje modul C203 Telefon modul C204 Audition og Subgruppe modul C205 Program utgangs modul C208 Kildevelger modul C206 Tapnings og kontrollroms modul C207 Studio og kommunikasjons modul
CAD201 Mono Mik/linje modul CAD202 Stereo Linje modul CAD203 Telefon modul CAD204 Audition og Subgruppe modul CAD205 Program Utgangsmodul CAD208 Kildevelger m/hotstart modul CAD206 Tapnings og krontrollromsmodul CAD207 Studio/kommunikasjonsmodul

Klikk på de respektive modulene for å få et større bilde med beskrivelse av funksjonene til modulene.

Priser på CAD200 miksere Tilbake til Chilton Hovedside