Mik-El

FJERNSTARTKORT

Til Studio Control Center finnes 2 typer fjernstartkort. Begge typene er doble, dvs. de inneholder to separate fjernstartkontroller.

CO-RC12CO-RC12 er et dobbelt fjernstartkort av sløyfetypen med mulighet for reversert kobling. Normalt fungerer kortet slik at når styringssignalet legges til jord så sluttes fjernstartkontakten. Ved å flytte to bøyler kan kortet reverseres slik at fjernstartkontakten brytes når styresignalet legges til jord.

 

CO-RC22CO-RC22 inneholder to komplette fjernstartkontroller av pulstypen, spenningsstabilisering og forsinkelse ved påslag for å unngå unødige pulser når strømmen slås på. De gir en startpuls når styringssignalet legges til jord og en stoppuls når det fjernes fra jord. Alle fjernstartkontaktene er potensialfrie og har følgende data: Effekt: 10VA, Strøm: 750 mA, Spenning: 150 V. Tilbake til Produklista