Mik-El

CO-SS02B STUDIOSIGNALBOKS

CO-SS02BCO-SS02B Studiosignalboks (også kalt hosteknappboks) er beregnet til å ligge på bordet i studio. Den har følgende tre funksjoner:

  1. Gi styresignal til hosterelé i CO-SCC103 for å bryte studiokanal.
  2. Vise rødtlys når studio er på lufta.
  3. Gi alarmsignal til tekniker i kontrollrom (cue).

Studiosignalboksen leveres i solid og elegant sortlakkert utgave.

Tilbake til Produklista