Mik-El

Service

Chilton CM2 service med vår unike utlånsordning. Her finner du flere detaljer om dette. Hvordan du fjerner og setter inn moduler i mikseren og om vår låneordning på moduler som er gratis.

Serviceerklæring, CM2 i pdf-format får du her

 

HUSK

Riktig rensespray

Her er en liste over utgitte servicebulletiner med modifikasjoner og tips:

Til BN001 Wipere Nye og gamle wipere på Chilton CM2 stereo moduler (M4/M48).
Til BN002 Innganger M48 Nye stereomoduler til Chilton CM2 (M48) og modifisering av innganger
Til BN003 Mik-El Strømforsyning Teorien bak Mik-El balanserte strømforsyning.
Til BN004 CM2 Strømkontakter Oversikt over strømforsyningskontakter på Chilton CM2 miksere.
Til BN005 Ledlampe CO-SS02 Ny lampe til CO-SS02 Studiosignalboks.
Til BN006 Modifikasjon oscillator CM2 Modifikasjon av oscillatorkrets på CM2-miksere (M3 moduler).
Til BN007 Potensiometre til CM2 Potensiometere til Chilton CM2 miksere, oversikt
Til Tips CM2 M3 kobling Tips for sammenkobling av M3-modul med studio
Til Mod1A/93 Modifikasjon av Power Supply Mod1A/93 Modifikasjon av Power Supply
Til Kjøling av Chilton PS30/PS30B Kjøling av Chilton PS30/PS30B Strømforsyninger
Til Oppkobling av innganger på M4/M48 moduler Kobling mellom forskjellige kilder og Chilton M4/M48 moduler
Til CAD 200 Mod. 2 set Offer-Accept brytere CAD 200 Modifisering til 2 set Offer-Accept brytere

Hjemmeside | Om Mik-El | Produkter | Chilton | Bruksanvisninger | Tilbud og brukt

Mikkelsens Elektronikk,  Nygårdstubben 5,  1454 Fagerstrand, NORWAY

Telefon: +47 66 91 92 95       

Ansvarlig for disse sidene: